• 2024-01-17
  • Admin

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เข้ามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดกรองการนำเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการครอบครองสินค้าที่ผิดกฎหมาย ณ ออฟฟิศสำนักงานใหญ่

Share This